Personvern

Personvern og brukervilkår

1.1 Denne nettside eies og drives av Norefjell Ski & Spa
1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke nettsiden, samtykker du i de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre ditt bruk av nettsiden vil Norefjell Ski & Spa kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Norefjell Ski & Spa forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som anses som nødvendig. Videre forbeholder Norefjell Ski & Spa seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Norefjell Ski & Spa.
3.2 Nettsidens innhold er i alle henseender beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Norefjell Ski & Spa. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for særskilt personlig bruk.
3.4 Selve anvendelsen av varemerket og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Norefjell Ski & Spa eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4 HYPERLINKER

4.1 Norefjell Ski & Spa sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Anvendelsen av slike linker innebærer at du forlater Norefjell Ski & Spa sin nettside.
4.2 Norefjell Ski & Spa råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
4.3 At Norefjell Ski & Spa tilbyr slike linker innebærer ikke at Norefjell Ski & Spa stiller seg bak informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinker.
4.4 Ettersom Norefjell Ski & Spa ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på disse sidene, anbefaler Norefjell Ski & Spa deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av nettsiden. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5 INNHOLD PÅ NETTSIDEN SKAPT AV BRUKERNE

5.1 Norefjell Ski & Spa vil kunne komme til å gi brukere av nettsiden anledning til selv å publisere eller laste opp innhold på nettsiden.
5.2 Gjennom å laste opp, publisere eller på annen måte skape innhold på nettsiden, medvirker du til å opprette innhold på nettsiden som du bærer det fulle ansvar for, og som du som bruker kan bli holdt ansvarlig for.
5.3 Brukere forplikter seg til å holde Norefjell Ski & Spa skadesløs, og bekrefter at publisert innhold ikke krenker tredjemanns rett slik som opphavsrett etc. Norefjell Ski & Spa tar ikke på noen måte ansvar for innhold som skapes av nettsidens brukere.
5.4 Norefjell Ski & Spa forbeholder seg ubegrenset rett til, etter eget skjønn, helt eller delvis å fjerne slikt innhold som er opprettet av nettsidens brukere, og som det er fare for at helt eller delvis strider mot norsk lov, eller som av Norefjell Ski & Spa anses som ulempelig, støtende, vulgært, ubetydelig eller usømmelig, eller som på noen annen måte kan forårsake skade for Norefjell Ski & Spa eller sine samarbeidspartnere.
5.5 Norefjell Ski & Spa forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre misbruk og andre skadelige handlinger.
5.6 Brukerne eier rettighetene til materialet, men gir Norefjell Ski & Spa en global, og tidsmessig ubegrenset rett til fritt og uten kostnader og begrensninger, å bruke materialet som publiseres på nettsiden.

6 ANSVARSGEBRENSNING

6.1 Norefjell Ski & Spa gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
6.2 Norefjell Ski & Spa garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
6.3 Norefjell Ski & Spa har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av preseptorisk lovgivning.

7 BRUK OG HÅNDTERING AV COOKIES

7.1 Norefjell Ski & Spa benytter seg av «cookies» for å forenkle bruken av sin nettside.
7.2 En cookie er en liten tekstbasert datafil som en nettserver kan be om å få lagre på en nettstedsbesøkendes harddisk. Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan brukeren bruker nettstedet, hva slags type av nettleser brukeren benytter og hvilke nettsider brukeren har besøkt. Cookien muliggjør at Norefjell Ski & Spa kan forbedre ditt besøk på sine nettsider.
7.3 En permanent cookie ligger igjen på brukerens datamaskin for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i datamaskinens minne mens den besøkende er inne på en hjemmeside.  Sesjonscookien forsvinner når brukeren stenger sin nettleser. Norefjell Ski & Spa benytter seg av både av permanente cookies og sesjonscookies. Norefjell Ski & Spa kan også komme til å benytte en tredjeparts cookies.
7.4 Om brukeren ikke vil tillate cookies kan brukeren velge å endre innstillingene for brukerens nettleser sik at cookies ikke aksepteres. Om brukeren ikke aksepterer cookies kan dette påvirke nettsidens funksjonalitet.

8 HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Norefjell Ski & Spa håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger.
8.2 Gjennom å bruke Norefjell Ski & Spa sin nettside aksepterer du at Norefjell Ski & Spa aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine personopplysninger for at Norefjell Ski & Spa og samarbeidsselskap, skal kunne tilby de produkter og tjenester som tilbys via Norefjell Ski & Spa sin nettside.
8.3 For personer under 18 år kreves som utgangspunkt vergens samtykke for registrering og håndtering av personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at Norefjell Ski & Spa lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Norefjell Ski & Spa forbeholder seg retten til å få samtykket verifisert.
8.4 Norefjell Ski & Spa har rett til å bruke dine personopplysninger for å sende ut informasjon om tilbud og produkter til deg. Ønsker du ikke å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte kundeservice som du når gjennom e-post: [email protected]
8.5 Norefjell Ski & Spa kan engasjere underleverandører for å utføre en rekke funksjoner som f.eks. markedsføring og tekniske tjenester for nettsiden. Disse underleverandørene kan i visse tilfeller få tilgang til brukerens personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag for Norefjell Ski & Spa. Norefjell Ski & Spa behandler alle personopplysninger med største forsiktighet og underleverandører får kun bruke personopplysningene for å utføre oppdrag for Norefjell Ski & Spa. Underleverandørene har ikke rett til lagre personopplysninger og har ikke rett til å bruke dem på noen annen måte enn for å utføre sitt oppdrag for Norefjell Ski & Spa.
8.6 Brukeren samtykker i at personopplysningene om brukeren lagres og brukes på den måte og de formål som angis i punktene 8.1 – 8.4.
8.7 Brukeren samtykker i at opplysninger/registreringsinformasjon brukes til å indentifisere brukeren med tanke på målgruppe i markedsføringsøyemed. Brukeren samtykker også i at slik informasjon kan utleveres til tredjemann i markedsføringsøyemed. En slik utlevering av informasjon kommer alltid til å være anonymisert.
8.8 Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad til Norefjell Ski & Spa, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også søke om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til hotellet sin bookingavdeling ved at du sender en e-post til [email protected]

9 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

9.1 Norefjell Ski & Spa, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kredit- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
9.2 Norefjell Ski & Spa tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. Norefjell Ski & Spa garanterer imidlertid ikke for sikkerheten for de opplysningene du gir ut.

 

Personvernerklæring for Norefjell Ski & Spa

 

1. Innledning

Vi i Norefjell Ski & Spa behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, overnatter på våre hoteller, bruker tjenester vi leverer og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

2. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vårt foretak Norefjell Ski & Spa, org nr. 992303670, Bøseter, 3543 Noresund, tlf. 32148200, email: [email protected] er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering og hotelldrift. Vi er også behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av eposter fra oss til våre kunder og kontakter.

 

3. Behandling av personopplysninger knyttet til booking og opphold

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I noen tilfeller vil vi lagre ditt passnummer. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss som for eksempel spa, restaurant etc, for å levere slike tjenester og for at du skal kunne betale for dem.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette.

Vi loggfører bruk av nøkkelkort i våre hotell. Dette gjør vi for å motvirke og oppklare kriminalitet, og av hensyn til sikkerhet, herunder brannsikkerhet. Vi lagrer loggene i 21 dager.

4. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.

Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.

Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Du kan også reservere deg mot å motta markedsføring i eksisterende kundeforhold. Dette gjør du ved å sende en epost til [email protected]

 

5. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester.

Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

 

6. Behandling av personopplysninger for øvrig

Dersom du kontakter vår kundeservice eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Grunnlaget for dette er legitime interesser eller for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser.

Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

 

7. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling.

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

For ordens skyld opplyser vi om at vår bruk av databehandler for å behandle opplysninger på vegne av oss, ikke regnes som utlevering.

 

8. Dine rettigheter

Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

9. Personvernombud

Vi er en del av Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels har sitt eget personvernombud. Personvernombudet er ombud for alle hoteller tilknyttet Nordic Choice Hotels, inkludert for oss.

Personvernombudet er vårt kontaktpunkt for Datatilsynet.

Ombudet vårt gir alle hoteller i Nordic Choice Hotels, våre databehandlere og våre ansatte råd og veiledning om behandling av personopplysninger og reglene for dette. Ombudet jobber med å kontrollere vår overholdelse av reglene for personopplysninger og våre interne retningslinjer.

Ombudet vårt kan også hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter overfor oss, eller hjelpe deg med å få svar på spørsmål om dine personopplysninger hos oss.

Du kan kontakte vårt personvernombud på [email protected]

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du alternativt klage til Datatilsynet i Norge, eller tilsynsmyndigheten i det land du bor på hotell i. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

10. Cookies/Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av våre nettsider.
En cookie er en liten tekstbasert datafil som plasseres på ditt utstyr (din smarttelefon, datamaskin eller for eksempel nettbrett). Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan du bruker nettstedet, hva slags type av nettleser du benytter og hvilke nettsider du har besøkt.

En permanent cookie ligger igjen på ditt utstyr for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i ditt utstyrs minne mens du er inne på våre hjemmesider.  Sesjonscookien forsvinner når du stenger din nettleser. Vi benytter både permanente cookies og sesjonscookies. 

Dersom du ikke ønsker at våre nettsider plasserer cookies på ditt utsyr, kan du skru av cookies i din nettleser. Dersom du skrur av cookies vil funksjonaliteten for våre nettsider reduseres.

 

11. Personalisering av opphold hos oss

Norefjell Ski & Spa ønsker å tilby våre kunder et best mulig hotellopphold tilpasset den enkelte gjests preferanser og kjøpshistorikk.

Vi vil, med grunnlag i berettigede interesser bruker opplysninger vi har mottatt fra deg om dine preferanser for rom (for eksempel «vindu mot havet» «ønsker stille rom») og opplysninger om dine kjøp hos oss («sparkling water» fremfor «still water») til å tilby deg et tilpasset opphold.

Disse opplysningene samles inn basert på dine kjøp hos oss og de ønsker du ytrer til våre ansatte.

Vi vil i tillegg noen ganger hente inn informasjon om deg fra åpne kilder som internett og sosiale medier, begrenset til informasjon relevant for å tilby deg et personalisert opphold hos oss. Grunnlaget for dette er berettigede interesser.

Opplysningene vil ikke bli levert ut til andre.

Du kan reservere deg mot vår bruk av dine opplysninger for personalisering av ditt opphold. Dette kan du gjøre ved å sende epost til [email protected]

 

12. Endringer i personvernerklæring eller i behandling

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre kunder. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.

 

Brukervilkår for Norefjell Ski & Spa nettsider

Her finner du brukervilkårene for våre nettsider. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice, enten via e-post [email protected] eller på telefon +47 32 14 82 00. Vi viser i tillegg til vår Personvernerklæring, som du finner informasjon om i avsnittet over.

1. NETTSIDEN OG DENNES VILKÅR
1.1 Denne nettside eies og drives av Norefjell Ski & Spa
1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2. ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR
2.1 For å forbedre din bruk av nettsiden vil Norefjell Ski & Spa kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Norefjell Ski & Spa forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Norefjell Ski & Spa anser nødvendig. Videre forbeholder Norefjell Ski & Spa seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på
våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3. IMMATERIELLE RETTIGHETER
3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Norefjell Ski & Spa.
3.2 Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Norefjell Ski & Spa. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.

3.4 Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Norefjell Ski & Spa eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4. HYPERLINKER
4.1 Vår nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater vår nettside.
4.2 Vi råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
4.3 At vi tilbyr slike linker innebærer ikke at vi stiller oss bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.
4.4 Ettersom vi ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefaler vi deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5. ANSVARSGEBRENSNING
5.1 Norefjell Ski & Spa gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
5.2 Norefjell Ski & Spa garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
5.3 Norefjell Ski & Spa har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

6. SIKKERHET PÅ NETTSIDEN
6.1 Norefjell Ski & Spa, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kreditt- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
6.2 Norefjell Ski & Spa tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner.