Personvern og brukervilkår

1. Nettsiden og dens vilkår
1.1 Denne nettside eies og drives av Norefjell Skisenter.
1.2 Disse vilkår («Brukervilkår») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke nettsiden, samtykker du i de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2. Endring av nettside og brukervilkår
2.1 For å forbedre ditt bruk av nettsiden vil Norefjell Skisenter kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Norefjell Skisenter forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som anses som nødvendig. Videre forbeholder Norefjell Skisenter seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3. Immaterielle rettigheter
3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Norefjell Skisenter.
3.2 Nettsidens innhold er i alle henseender beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Norefjell Skisenter. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for særskilt personlig bruk.
3.4 Selve anvendelsen av varemerket og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Norefjell Skisenter eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4. Hyperlinker
4.1 Norefjell Skisenter sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjepart. Anvendelsen av slike linker innebærer at du forlater Norefjell Skisenter sin nettside.
4.2 Norefjell Skisenter råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjepart.
4.3 At Norefjell Skisenter tilbyr slike linker innebærer ikke at Norefjell Skisenter stiller seg bak informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinker.
4.4 Ettersom Norefjell Skisenter ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på disse sidene, anbefaler Norefjell Skisenter deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av nettsiden. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5. Innhold på nettsiden skapt av brukerne
5.1 Norefjell Skisenter vil kunne komme til å gi brukere av nettsiden anledning til selv å publisere eller laste opp innhold på nettsiden.
5.2 Gjennom å laste opp, publisere eller på annen måte skape innhold på nettsiden, medvirker du til å opprette innhold på nettsiden som du bærer det fulle ansvar for, og som du som bruker kan bli holdt ansvarlig for.
5.3 Brukere forplikter seg til å holde Norefjell Skisenter skadesløs, og bekrefter at publisert innhold ikke krenker tredjeparts rett slik som opphavsrett. Norefjell Skisenter tar ikke på noen måte ansvar for innhold som skapes av nettsidens brukere.
5.4 Norefjell Skisenter forbeholder seg ubegrenset rett til, etter eget skjønn, helt eller delvis å fjerne slikt innhold som er opprettet av nettsidens brukere, og som det er fare for at helt eller delvis strider mot norsk lov, eller som av Norefjell Skisenter anses som ulempelig, støtende, vulgært, ubetydelig eller usømmelig, eller som på noen annen måte kan forårsake skade for Norefjell Skisenter eller sine samarbeidspartnere.
5.5 Norefjell Skisenter forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre misbruk og andre skadelige handlinger.
5.6 Brukerne eier rettighetene til materialet, men gir Norefjell Skisenter en global, og tidsmessig ubegrenset rett til fritt og uten kostnader og begrensninger, å bruke materialet som publiseres på nettsiden.

6. Ansvarsbegrensning
6.1 Norefjell Skisenter gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
6.2 Norefjell Skisenter forbeholder seg retten til at det kan forekomme skrivefeil i tekster og priser. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
6.3 Norefjell Skisenter har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av bindende lovgivning.

7. Bruk og håndtering av cookies
7.1 Norefjell Skisenter benytter seg av cookies for å forenkle bruken av sin nettside.
7.2 En cookie er en liten tekstbasert datafil som en nettserver kan be om å få lagre på en nettstedsbesøkendes harddisk. Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan brukeren bruker nettstedet, hva slags type av nettleser brukeren benytter og hvilke nettsider brukeren har besøkt. Cookien muliggjør at Norefjell Skisenter kan forbedre ditt besøk på sine nettsider.
7.3 En permanent cookie ligger igjen på brukerens datamaskin for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i datamaskinens minne mens den besøkende er inne på en hjemmeside. Sesjonscookien forsvinner når brukeren stenger sin nettleser. Norefjell Skisenter benytter seg av både av permanente cookies og sesjonscookies. Norefjell Skisenter kan også komme til å benytte en tredjeparts cookies.
7.4 Om brukeren ikke vil tillate cookies kan brukeren velge å endre innstillingene for brukerens nettleser sik at cookies ikke aksepteres. Om brukeren ikke aksepterer cookies kan dette påvirke nettsidens funksjonalitet.

8. Håndtering av personopplysninger
8.1 Norefjell Skisenter håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger.
8.2 Gjennom å bruke Norefjell Skisenter sin nettside aksepterer du at Norefjell Skisenter aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine personopplysninger for at Norefjell Skisenter og samarbeidsselskap, skal kunne tilby de produkter og tjenester som tilbys via Norefjell Skisenter sin nettside.
8.3 For personer under 18 år kreves som utgangspunkt vergens samtykke for registrering og håndtering av personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at Norefjell Skisenter lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Norefjell Skisenter forbeholder seg retten til å få samtykket verifisert.
8.4 Norefjell Skisenter ønsker å sikre god kundepleie og et godt registervedlikehold. For å gjøre dette benytter vi derfor en godkjent leverandør som automatisk henter og oppdaterer personopplysningene dine fra folkeregisteret.
8.5 Markedsføring via mail krever ikke samtykke så lenge det finnes et eksisterende kundeforhold og mailadressen er innhentet i forhold til et kjøp. Denne markedsføringen vil kun være relatert til Norefjell Skisenters produkter og tjenester som kundeforholdet er basert på. Kunden kan til en hver tid avregistrere seg fra denne markedsføringen.  
8.6 Norefjell Skisenter kan engasjere underleverandører for å utføre en rekke funksjoner som f.eks. markedsføring og tekniske tjenester for nettsiden. Disse underleverandørene kan i visse tilfeller få tilgang til brukerens personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag for Norefjell Skisenter. Norefjell Skisenter behandler alle personopplysninger med største forsiktighet og underleverandører får kun bruke personopplysningene for å utføre oppdrag for Norefjell Skisenter. Underleverandørene har ikke rett til lagre personopplysninger og har ikke rett til å bruke dem på noen annen måte enn for å utføre sitt oppdrag for Norefjell Skisenter.
8.7 Brukeren samtykker i at personopplysningene om brukeren lagres og brukes på den måte og de formål som angis i punktene 8.1 – 8.5.
8.8 Brukeren samtykker i at opplysninger/registreringsinformasjon brukes til å indentifisere brukeren med tanke på målgruppe i markedsføringsøyemed. Brukeren samtykker også i at slik informasjon kan utleveres til tredjepart i markedsføringsøyemed. En slik utlevering av informasjon kommer alltid til å være anonymisert.
8.9 Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad til Norefjell Skisenter, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også søke om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til Norefjells bookingavdeling ved at du sender en e-post til [email protected].

9. Sikkerhet på nettsiden
9.1 Norefjell Skisenter, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kreditt- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
9.2 Norefjell Skisenter beskytter den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. Norefjell Skisenter garanterer imidlertid ikke for sikkerheten for de opplysningene du gir ut.

Personvern

1. Innledning
Vi i Norefjell Skisenter/Norefjell Ski & Spa behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, overnatter på våre overnattingsstede og bruker tjenester vi leverer. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.


2. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Vårt foretak Norefjell Ski & Spa, org nr. 992303670, Bøseter, 3543 Noresund, tlf. 004732148200, email: [email protected] / [email protected] er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering og hotelldrift. Vi er også behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av eposter fra oss til våre kunder og kontakter.


3. Behandling av personopplysninger knyttet til booking og opphold
I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I noen tilfeller vil vi lagre ditt passnummer. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss for å levere tjenestene og for at du skal kunne betale for dem. Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette. Vi loggfører bruk av nøkkelkort på våre overnattingssteder. Dette gjør vi for å motvirke og oppklare kriminalitet, og av hensyn til sikkerhet, herunder brannsikkerhet. Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Du kan også reservere deg mot å motta markedsføring i eksisterende kundeforhold.

4. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet
Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester. Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

5. Behandling av personopplysninger for øvrig
Dersom du kontakter oss eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Grunnlaget for dette er legitime interesser eller for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser. Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

6. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling
Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette. For ordens skyld opplyser vi om at vår bruk av databehandler for å behandle opplysninger på vegne av oss, ikke regnes som utlevering.

7. Dine rettigheter
Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

8. Personvernombud
Norefjell Ski & Spa er en del av Strawberry. Strawberry har sitt eget personvernombud. Personvernombudet er ombud for alle hoteller tilknyttet Strawberry, inkludert oss. Personvernombudet er vårt kontaktpunkt for Datatilsynet. Ombudet vårt gir alle hoteller i Strawberry, våre databehandlere og våre ansatte råd og veiledning om behandling av personopplysninger og reglene for dette. Ombudet jobber med å kontrollere vår overholdelse av reglene for personopplysninger og våre interne retningslinjer. Ombudet vårt kan også hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter overfor oss, eller hjelpe deg med å få svar på spørsmål om dine personopplysninger hos oss. Du kan kontakte vårt personvernombud på [email protected]. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du alternativt klage til Datatilsynet i Norge, eller tilsynsmyndigheten i det land du bor på hotell i. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside.

9. Personalisering av opphold hos Norefjell Ski & Spa
Norefjell Ski & Spa ønsker å tilby våre kunder et best mulig hotellopphold tilpasset den enkelte gjests preferanser og kjøpshistorikk. Vi vil, med grunnlag i berettigede interesser bruke opplysninger vi har mottatt fra deg om dine preferanser for rom (for eksempel «vindu mot havet» «ønsker stille rom») og opplysninger om dine kjøp hos oss («sparkling water» fremfor «still water») til å tilby deg et tilpasset opphold. Disse opplysningene samles inn basert på dine kjøp hos oss og de ønsker du ytrer til våre ansatte. Vi vil i tillegg noen ganger hente inn informasjon om deg fra åpne kilder som internett og sosiale medier, begrenset til informasjon relevant for å tilby deg et personalisert opphold hos oss. Grunnlaget for dette er berettigede interesser. Opplysningene vil ikke bli levert ut til andre. Du kan reservere deg mot vår bruk av dine opplysninger for personalisering av ditt opphold hos Norefjell Ski & Spa. Dette kan du gjøre ved å sende epost til [email protected] / [email protected].

10. Endringer i personvernerklæring eller i behandling
Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre kunder. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.