Åpningstider

Åpningstider

Norefjell Skisenter holder åpent:

16. november til 7.desember

Fredag - søndag 09:30 - 15:30

7.desember til 22. april

Hver dag

Før 1. februar 09:30 - 15:30

Etter 1. februar 09:30 - 16:30

Kveldskjøring:

Fra og med 2. januar

Knerten (K), Nedre Bøseter (L) og Øvre Bøseter(J)

Onsdag: 17:30 - 20:00
Fredag: 17:30 - 21:00