Bookingbetingelser

Se våre oppdaterte bookingbetingelser grunnet Covid-19 her

Alminnelige betingelser

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for varer/tjenester kjøpt via norefjell.com eller norefjellskiogspa.no, via vårt callcenter, direkte fra agent, etc., og for opphold på våre utleieenheter. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp, kan disse lovene søkes opp på lovdata.no. Betingelsene gjelder for produkter kjøpt fra Norefjell Skisenter AS og Norefjell Ski & Spa AS heretter kalt "Selger". Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

1. Generell informasjon

1.1. Den som bestiller enhet på Norefjell Ski & Spa på www.norefjell.com eller www.norefjellskiogspa.no må være fylt 18 år. 
1.2. Den som bestiller enhet på Mountain Lodge på www.norefjell.com eller www.norefjellskiogspa.no må være fylt 25 år. 
1.3. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Leietaker er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen.
1.4. Selger fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.
1.5. Gavekort kan ikke benyttes som betalingsmiddel på www.norefjell.com.

2. Bestilling

2.1. Du vil motta en epost når du har gjennomført bestillingen, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-post adresse.
2.2. Selger og våre samarbeidspartnere er ansvarlige for at din innloggingsinformasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten ditt samtykke. Innloggingsinformasjonen behandles i henhold til GDPR
2.3. I forbindelse med din bestilling samtykker du til at vi kan sende relevant informasjon til din epostadresse. Du kan når som helst melde deg av denne informasjonen ved å bruke link i nyhetsbrevet.

3. Priser

3.1. De avtalte prisene er bindende for alle parter. Selger tar forbehold om evt. skrivefeil.
3.2. Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll.
3.3. Selger tar forbehold om trykkfeil i priser.

4. Betaling

4.1. Ved bestilling betales beløpet i sin helhet.
4.2. Ved betaling med faktura kommer det et fakturagebyr på NOK 80,-.
4.3. Ved bekreftet opphold aksepterer leietakeren nedenfor nevnte leievilkår. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Leietakeren er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen. Bestillinger som ikke er fullt betalt kan kanselleres ved forfallsdato, og det er vanlige avbestillingsvilkår som gjelder.

5. Avbestilling

5.1. Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 30 dager før ankomst, returneres forskuddsbetalingen, minus et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. utleieenhet. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst, beholder utleier hele det innbetalte beløp. Ved tidligere utsjekk blir ikke beløp for utestående netter refundert.
5.2. Alle avbestillinger må skje skriftlig til [email protected]
5.3. Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller/leieforhold. For eksempel reise- og fritidsforsikring samt reise- og ansvarsforsikring.

6. Avbestillingsforsikring

6.1. Avbestillingsforsikring for kr. 500,- pr. enhet kan kjøpes sammen med bestillingen. Avbestillingsforsikring kan ikke kjøpes separat eller i ettertid.
6.2. Avbestillingsforsikring gir deg muligheten i visse situasjoner til å avbestille frem til og med dagen før avtalt ankomst og motta pengene tilbake. Kostnaden for selve avbestillingsforsikringen betales ikke tilbake.
6.3. Avbestillingsforsikring gjelder i følgende situasjoner, som ikke var kjent på bestillingstidspunktet: a) Dødsfall, sykdom eller alvorlig ulykke som rammer deg, din mann/kone, partner, familie eller medreisende. b) Innkallelse til militæret eller lignende. c) Det skjer en alvorlig hendelse utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse når du bestilte, og som medfører at det ikke er rimelig av oss å kreve at du beholder din reservasjon.
6.4. Du må kunne dokumentere dine grunner med en erklæring fra f.eks. lege, myndighetene eller forsikringsselskapet. En kvittering fra et legebesøk er ikke nok som dokumentasjon. Erklæringen bør sendes til oss så snart som mulig, helst innenfor en uke fra avbestillingsdagen. Erklæringen sendes til [email protected]

7. Force majeure og utilfredstillende værforhold

7.1. Selger og våre underleverandører (inkludert overnattingsteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Partene kan tre ut av avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd av vann eller el-tilførsler, og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.
7.2. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.

8. Innsjekk og utsjekk

8.1. Nøkkelutlevering og -tilbakelevering til våre enheter på Norefjell Ski & Spa skjer i resepsjonen på Norefjell Ski & Spa.
8.2. Nøkkelutlevering og -tilbakelevering til våre enheter på Mountain Lodge skjer i resepsjonen på Mountain Lodge eller hentes i postkassen ved inngangen.
8.3. Vi gjør oppmerksom på at man må gjennom en bom for å komme til hytter og leiligheter som ligger på Norefjell (pris NOK 60,- pr. tur, betales i sin helhet av leietager). Kjør direkte gjennom bommen, innen 48 timer må man gå inn på www.autopay.io, taste skiltnummeret på bilen og betale for passeringen.
8.4. Innsjekk tidligst kl. 16:00 (i enkelte travle utsjekk-/innsjekksdager, kan det være at rommet er ferdig senere enn dette).
8.5. Utsjekk senest kl. 11:00 (sen utsjekk kan kjøpes ved kapasitet, kontakt resepsjonen ved innsjekk).

9. Leietagers ansvar ved overnatting og andre vilkår

9.1. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.
9.2. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Det skal være stille senest kl. 23.00. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer.
9.3. Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt. Ved overtredelse vil det bli etterfakturert kr. 5 000,- til leietaker. Hvis du ønsker å ta med husdyr er det viktig at dette spesifiseres i bookingen.
9.4. Rengjøring: Ved avreise skal gjesten rydde etter seg. Dette innebærer at gjesten vasker av søl på benker, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten. Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, vil det belastes et ekstra gebyr. Husk å lukke alle dører og vinduer.
9.5. Sengetøy: Dyner og puter finnes i utleieenhetene, sengesett og håndklær kan leies hos Norefjell Ski & Spa eller medbringes. Bestilling av sengetøy bør skje senest en uke før ankomst.
9.6. Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker.
9.7. Det er røykeforbud på alle våre rom og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette. Blir ikke dette overholdt vil man bli etterfakturert kr. 5 000,-.
9.8. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumsgebyr på kr. 5 000,-. Se for øvrig andre gjeldene regler for hvert enkelte overnattingssted.
9.9. Strøm er inkludert i prisen.

10. Reklamasjoner

10.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl.10:00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

11. Vilkår for skipass

11.1. Skipass er personlig og må ikke overdras.
11.2. Skulle man miste et sesongpass, kan nytt kjøpes for et gebyr.
11.3. Det er ingen returrett på skipass.
11.4. Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan skipasset makuleres uten erstatning.
11.5. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.
11.6. Deler av løypenettet kan være forbeholdt konkurranse og trening.
11.7. Keycard er obligatorisk til alle typer kort pga. berøringsfritt billettsystem.
11.8. Barn 0-6 år kjører gratis i heisen. De har egne innganger til heisene og behøver ikke KeyCard.

12. Vilkår for skiutleie

12.1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.
12.2. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.
12.3. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.
12.4. Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes.
12.5. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
12.6. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.
12.7. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.
12.8. Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.
12.9. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.
12.10. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.

13. Vilkår for skiskole

13.1. All betaling betales innen start, online eller over disk i skiutleien på Skistua eller Norefjell Ski & Spa
13.2. Ved avbestilling 48 timer før leksjonens start tilbakebetales hele beløpet minus et gebyr på NOK 195,-.
13.3. Ved avbestilling samme dag krever legeerklæring for refusjon, minus et gebyr på NOK 195,-
13.4. Gruppekurs på Norefjell: a) Møtested for gruppekurs er ved bunn av hotellheisen i Bøseter b) Gruppekurs krever minimum tre (3) påmeldte. Ved to (2) påmeldte tilbyr vi en time per dag og ved en påmeldt tilbyr vi ett rabattert alternativ.
13.5. Privattimer på Norefjell a) Møtested for privattimer avtales med skiskolebookingen. Man kan avtale Bøseter (Norefjell Ski & Spa), Skistua eller Norefri. b) Privat leksjoner, uansett varighet, kan bestilles online.

14. Skisikkerhet (i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

14.1. Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.
14.2. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
14.3. Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk
14.4. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
14.5. Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.
14.6. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
14.7. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.
14.8. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
14.9. Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
14.10. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.
14.11. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.