Sikkerhet

Sikkerheten i vårt skianlegg er utrolig viktig og vi gjør alt vi kan for at du skal få en så trygg skiopplevelse som mulig. Her får du blant annet en oversikt over Alpinvettreglene og de forskjellige vanskelighetsgradene på våre skibakker.


Regler og sikkerhetssone

All ferdsel i anlegget utenfor åpningstid er forbudt

Det kan foregå anleggsarbeid som snøproduksjon og preparering med vinsj

All bruk av private kjøretøy er forbudt

Sikkerhetssonen for tråkkemaskiner er 25 meter, dette betyr at man aldri skal oppholde seg nærmere enn 25 meter fra en tråkkemaskin

Alpinvettregler

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

4. Forbikjøring/utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

10. Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.

Vanskelighetsgrader

Våre skibakker er delt inn i forskjellige vanskelighetsgrader. Det er en farge for hver vanskelighetsgrad. 

Grønn: Veldig lett

Blå: Lett

Rød: Middels

Svart: Krevende