Säkerhet

Säkerheten i vår skidanläggning är otroligt viktig, och vi gör allt vi kan för att du ska få en så trygg skidupplevelse som möjligt. Här får du bland annat en översikt över Alpinvettreglerna och de olika svårighetsgraderna på våra pister.


Regler och säkerhetszon

All trafik i anläggningen utanför öppettid är förbjuden

Anläggningsarbeten som snöproduktion och preparering med vinsch kan pågå

Användning av privata fordon är förbjuden

Säkerhetszonen för pistmaskiner är 25 meter, vilket innebär att du aldrig bör befinna dig närmare än 25 meter från en pistmaskin

Alpinvettregler

1. Ansvar för att undvika skada

Du måste agera på ett sätt som inte utgör fara för dig själv eller andra. Du ska alltid ha nödvändig kontroll över din skid- och snowboardutrustning. Du är ansvarig för att undvika att utrustningen orsakar skada på personer eller annan egendom.

2. Anpassa hastigheten efter förhållandena

Du måste köra kontrollerat och anpassa hastighet och körsätt efter färdigheter, terräng, väder och snöförhållanden samt trafik.

3. Väjningsplikt

Om du närmar dig bakifrån har du ansvaret att köra på ett sätt som inte utsätter andra för kollision.

4. Omkörning/nedfart

Du kan köra förbi en annan skidåkare eller snowboardåkare förutsatt att personen får tillräckligt med utrymme för både kontrollerade och okontrollerade rörelser. Det är förbjudet att köra rakt nedför, förutom vid organiserad träning.

5. Starta, köra in eller svänga uppåt i nedfarten

Om du kör in i eller svänger uppåt i en nedfart måste du se till att detta sker utan fara för dig själv eller andra. Samma gäller för körning efter stopp.

6. Stopp i nedfarten

Om det inte är absolut nödvändigt bör du undvika att stanna på trånga platser eller platser med begränsad sikt. Efter fall på en sådan plats bör du röra dig bort så snabbt som möjligt.

7. Till fots i nedfarten

Om du är till fots bör du endast använda ytterkanterna av backen.

8. Respektera skyltar och markeringar

Följ skyltar, markeringar och anvisningar.

9. Hjälp vid olyckor

Vid skador har varje skidåkare eller snowboardåkare skyldighet att hjälpa till.

10. Identifiering

Vid skador och olyckor har vittnen och medverkande skyldighet att uppge sina personuppgifter.

Svårighetsgrader

Våra pister är uppdelade i olika svårighetsgrader. Det finns en färg för varje svårighetsgrad. 

Grön: Mycket lätt

Blå: Lätt

Röd: Medel

Svart: Krävande