Transparens och jämställdhet

Norefjell Skidcenter arbetar aktivt för jämställdhet och mot diskriminering på grund av kön, graviditet, ledighet vid födsel eller adoption, vårdansvar, etnicitet, religion, livsåskådning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, samt kombinationer av dessa grunder.

Öppenhetlagen trädde i kraft den 1. juli 2022. Huvudsyftet med lagen är att främja företags respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Lagen syftar också till att säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur företag hanterar sina mänskliga rättighetsrisker. Norefjell Skisenter och Norefjell Prosjektutvikling har sedan lagens ikraftträdande arbetat med att genomföra aktsamhetsbedömningar och fokuserat på att bygga kompetens om öppenhetlagen, dess syfte och företagets förpliktelser.

Jämställdhetsredogörelse för Norefjell Skidcenter (norsk)

Redogörelse enligt öppenhetlagen för Norefjell Skidcenter (norsk)

Redogörelse enligt öppenhetlagen för Norefjell Prosjektutvikling (norsk)