Åbenhed og ligestilling

Norefjell Skicenter arbejder aktivt for ligestilling og imod diskrimination på grund af køn, graviditet, orlov ved fødsel eller adoption, omsorgsopgaver, etnicitet, religion, livssyn, funktionsnedsættelse, seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk samt kombinationer af disse grundlag.

Åbenhedsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Lovens hovedformål er at fremme virksomheders respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold. Loven skal også sikre, at offentligheden har adgang til information om, hvordan virksomheder håndterer deres menneskerettighedsrisici. Norefjell Skisenter og Norefjell Prosjektutvikling har siden lovens ikrafttræden arbejdet på at gennemføre aktsomhedsvurderinger og fokuseret på at opbygge kompetence om åbenhedsloven, dens formål og virksomhedens forpligtelser.

Ligestillingsredegørelse for Norefjell Skicenter (norsk)

Redegørelse i henhold til åbenhedsloven for Norefjell Skicenter (norsk)

Redegørelse i henhold til åbenhedsloven for Norefjell Prosjektutvikling (norsk)