Rød - 3 dage - 8-10 år

Rød - 3 dager - 8-10 år 180min

Rødt gruppekurs er for deg som kjører kontrollert på ski i røde bakker. På dette kurset har vi fokus på finsliping av teknikk i krevende terreng. 

<p>Rødt gruppekurs er for deg som kjører kontrollert på ski i røde bakker. På dette kurset har vi fokus på finsliping av teknikk i krevende terreng.&nbsp;</p>