CBIS 6840445

Gruppe Blå - 5 dager

Du kjører kontrollert med god fart ned blå bakker. Vi jobber med teknikk, og øver på å kjøre i brattere terreng