CBIS 6840444

Gruppe Blå - 3 dager

Du kjører kontrollert med god fart ned blå bakker. Vi jobber med teknikk, og øver på å kjøre i brattere terreng