Grøn - 5 dage - 11-15 år 180min

Grønn - 5 dager - 11-15 år 180min

Grønt gruppekurs er for deg som stått på ski før, men fortsatt er utrygg på brems stopp, sving og ta heis. På dette kurset har vi fokus på å få deg tryggere med ski under beina og videreutvikle ferdighetene slik at du er klar for blå bakke.

<p>Grønt gruppekurs er for deg som stått på ski før, men fortsatt er utrygg på brems stopp, sving og ta heis. På dette kurset har vi fokus på å få deg tryggere med ski under beina og videreutvikle ferdighetene slik at du er klar for blå bakke.</p><p><br></p>