Skin Ski

Skin Ski

Skin ski that gives you a good grip going uphill, but also glides downhill.