Röd - 5 dager - 8-10 år

Du kjører kontrollert med parallelle ski i røde bakker. Vi trener på å finsliping  teknikk i høyere fart

Book now

Attributes

  • 5 days
  • Red
  • 8-10 years old