Rød - 5 dage - 16+ år

Red - 5 days - 16+ years

The red group course is suitable for you who can ski with good control down red slopes. In this course, we focus on refining your technique in demanding terrain.

<p>Rødt gruppekurs er for deg som kjører kontrollert på ski i røde bakker. På dette kurset har vi fokus på finsliping av teknikk i krevende terreng.&nbsp;</p>

Book now

Attributes

  • 5 days
  • Red - Advanced
  • 16+ years old