Blå - 5 dager - 4-5 år

Du kjører kontrollert med god fart ned blå bakker. Vi jobber med teknikk, og øver på å kjøre i brattere terreng

Book now

Attributes

  • 5 days
  • Blue
  • 4-5 years old