Blå - 5 dage - 11-15 år 180min

Blå - 5 dager - 11-15 år 180min

Blått gruppekurs passer for deg som kjører kontrollert med god fart ned blå bakker. På dette kurset har vi fokus på videreutvikling av teknikk og vi kjører i mer krevende terreng.

<p>Blått gruppekurs passer for deg som kjører kontrollert med god fart ned blå bakker. På dette kurset har vi fokus på videreutvikling av teknikk og vi kjører i mer krevende terreng.</p>